Raportowanie zdarzeń medycznych
i wymiana Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM)


Z dniem 1 lipca 2021 r. dla wszystkich podmiotów (usługodawców) udzielających świadczeń opieki zdrowotnej (w tym komercyjnych) wchodzi obowiązek raportowania zdarzeń medycznych. Część usługodawców powinna również uruchomić repozytorium umożliwiające wymianę Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM).

Aby ułatwić podjęcie decyzji związanej z przygotowaniem systemu informatycznego w Państwa placówce, stworzyłem uproszczony schemat, w którym pokazuję zarówno procesy związane bezpośrednio z uruchomieniem raportowania/wymiany, jak również procesy dodatkowe, które są w większości niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych.

» Zobacz Schemat EDM i Cennik

W celu przeprowadzenia symulacji nakładów na przygotowanie odpowiednich rozwiązań proponuję skorzystać z formularza.

IT Medico-Serw sp. z o.o. jest Autoryzowanym Partnerem mMedica. Wieloletnia działalność na rynku medycznym sprawia, że firma jest dobrze przygotowana do wykonania zadań, przed którymi stoi Państwa jednostka.

Proponuję rozmowę telefoniczną, w której możemy przedstawić możliwości zastosowania naszych rozwiązań.

Marek Kopek

Wiceprezes Zarządu