W ramach współpracy zapewniamy:

  • Audyt świadczeniodawcy, wsparcie w procesie kontraktowania.
  • Optymalizację potencjału, umożliwiając zajęcie wysokiego miejsca przez oferenta w rankingu.
  • Przygotowanie oferty konkursowej.
  • Analizy świadczeniodawców w obszarach postępowań konkursowych.
  • Reprezentowanie klienta w negocjacjach z NFZ.
  • Wsparcie merytoryczne związane z rejestracją nowego podmiotu
    (Rejestr Wojewody, Portal NFZ).
  • Uruchomienie sprawozdawczości z NFZ w podmiocie po zakontraktowaniu świadczeń.
Z nami zwiększasz swoje szanse na podpisanie kontraktu w zakresie świadczeń fizjoterapii ambulatoryjnej!