Wieliczka, ul. Krakowska 14c

» Zobacz program szkolenia Program szkolenia » Pobierz program szkolenia


» Pobierz prezentację: Moduł eArchiwum oraz eRepozytorium mMedica w chmurze

» Pobierz prezentację: Zabezpieczenie danych medycznych

» Pobierz prezentację: Dokumentacja medyczna zmiany 2021

» Pobierz prezentację: Raportowanie zdarzeń medycznych

» Pobierz prezentację: Opieka koordynowana w POZ
Warunkami uczestnictwa w szkoleniu są:
a) zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu poprzez wypełnienie oraz przesłanie formularza rejestracyjnego,
b) uiszczenie opłaty w wysokości 290 zł za osobę na rachunek bankowy nr 47 1910 1048 2110 7775 0987 0001 podając w treści wpłaty: Opłata za szkolenie 11 grudnia 2021,
c) przesłanie dowodu wpłaty na adres e-mail: biuro@it-ms.com.pl
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 10.12.2021
Organizator wyśle e-maila do Zgłaszającego z potwierdzeniem rejestracji oraz wystawi fakturę VAT tytułem dokonanej wpłaty.

IT Medico-Serw Sp. z o.o.
ul. Edwarda Heila 14/21
30-654 Kraków
Biuro i serwis:
os. Bohaterów Września 2/4A
31-620 Kraków
NIP 6793101809
REGON 123145000